Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Fellesutgaven

Fellesutgaven var en felles utgave av avisene Agderposten, Tiden og Vestlandske Tidende, utgitt i den første perioden av den tyske okkupasjonen under 2. verdenskrig (nr 1 - 13. april - nr 7 - 20. april).

Redaktører var Leif Frodesen, Robert Knudsen og Alf Salvesen. 

Avisen ble trykket i A/L Aust-Agder Arbeiderpartis bladforenings trykkeri.

 
Tilbake