Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

BUDBÆREREN

Budbæreren. Organ for den evangelisk-lutherske Frikirke.  Ble først utgitt i Kragerø fra 1883 til 1885, deretter i Arendal fra 1889 til 1908, da utgivelsen ble flyttet til Moss.

Redaktør i Arendalstiden var Chr. H. Lund ( 1889-1917).


Tilbake