Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

BREVDUEN

Brevduen.Organ for den kristelige foreningen "Broderkretsen paa havet" i Norge og Danmark, ble utgitt i Arendal fra september 1904 til februar 1910. Redaktører i denne perioden var O.A. Lützow Holm fra 1895 til 1926, samt Wilhelm Rasch fra 1907 til 1926. 

Tidsskriftet utkom i perioden 1888 til 1927, da det gikk inn i Bud fra havet. Det hadde flere utgivelsessteder:  Kristiania 1888-1894, 1901-1904, 1909-1919, Risør 1895-1900, Lillesand 1920-27 og altså Arendal i tiden 1904 til 1910.


Tilbake