Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Arendalsposten

Arendalsposten - Organ for Arendal lag av Kristelig Folkeparti ble utgitt fra januar til oktober 1951. Redaktører var Gunleif Myhren og Gunnar Olsen.

Avisen ble trykket i Dagbladet Tidens trykkeri.

 
Tilbake