Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Arendals Avis

Arendals Avis ble utgitt i Arendal 1885-87, med undertittel  Norsk Skibsfartstidende, med Frithjof Foss som redaktør. Avisen ble først trykket hos J.C. Holst i Risør, men fra nr 29/1885 hos Gjeruldsens Bogtrykkeri i Arendal, og fra nr 99/1886 hos "Et Interessentskabs Trykkeri".  Avisen utkom med 2 til 3 nummer ukentlig. 

 
Tilbake