Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

NORDISK FRIMÆRKEBLAD

Nordisk Frimærkeblad utkom i Arendal 1886-1887, deretter i Skien.  Utgiver og forlegger var G.O.Ulleberg.  Tidsskriftet fortsatte som Nordisk filatelistisk Tidsskrift fra 1893.


Tilbake