Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

NEDENÆS AMTS LANDBOTIDENDE

Nedenæs Amts Landbotidende utkom med 6 årganger i Arendal i årene 1880 til 1885.  Bladets redaksjon var Landhusholdningsselskabets Bestyrelse og forlegger Arendals Bogtrykkeri.


Tilbake