Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

Dukkernes Blad

Dukkernes Blad.  Redaktør Jens Vevstad skriver i brev til Universitetsbiblioteket 30. desember 1943 følgende:

Det er jo så at Universitetsbiblioteket gjerne vil få opplysninger om hittil ukjente tidsskrifter o.l. 

....

"N.T." (Bibliografien Norske Tidsskrifter, som Universitetsbiblioteket utgav i 1940, min anm.) har heller ikke "Dukkernes Blad" som tannlege Moe i Arendal (far til tegneren Louis Moe og fru Nina Moe Leganger) gav ut sist i 1860-årene.  Dette blad har jeg aldri kunnet få tak i, men jeg ser i katalogen over Thv. Boecks bibliotek (sp. 66) at han hadde nr. 1.  Men katalogen nevner ikke at tannlege Moe var redaktør av bladet.".....


Tilbake