Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

DEN NORSKE FOLKESKOLE

Den norske Folkeskole - Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere utkom i årene 1858 til 1864 i Arendal.  Tidsskriftet var startet i Kristiania i 1852 av Knud Knudsen, P.Andresen og O. Vig, og ble etter Arendalsperioden igjen utgitt i Kristiania som Et Ugeskrift for Lærere og andre Venner af Oplysnngen fram til 1872.

Utgivere i Arendalstiden var G. Bergh 1858-1863, og A. Feragen 1858-1864, forleggere D.H.Smith 1858-1860 og J.S.Fabricius 1861-1863..Trykt hos T.D. Hjorthøy.


Tilbake