Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

DEN ERFARNE LANDMAND

Den erfarne Landmand utkom med 2 årganger i Arendal i årene 1837 til 1839,. Redaktør var Jacob Sverdrup, og bladet var trykket hos Hald og Krohn.

2. utgave Christiania 1844.

 


Tilbake