Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter - Agderposten

Agderposten kom ut første gang 1. juli 1874 i en politisk brytningstid med sterke nasjonale og sosiale strømninger. Avisens grunnlegger, Jens Svendsen, var lærer på Tromøy, men etablerte et boktrykkeri i Arendal samme år som avisen utkom med sitt første nummer.

Av lederen som introduserte avisen, går det frem at Svendsen startet avisen for å gi vanlige lesere - også på bygdene - et talerør og debattorgan de ikke hadde i de avisene som på den tiden var etablert i Arendal by og i daværende Nedenes amt.

Avisen var en Venstre-avis helt frem til partisplittelsen i 1972, da den en stund fulgte Det Nye Folkepartiet og senere har fortsatt uten noen partitilknytning - utenom at den i vedtektene er forpliktet til å arbeide for en liberal og demokratisk samfunnsutvikling.

Jens Svendsen satt som redaktør og eier av Agderposten fra 1874 til 1919 - de siste årene sammen med sin sønn Jens Svendsen jr. I 1919 overtok aksjeselskapet Agderposten AS eierskapet og driften av avisen. Styret besto av foregangsmenn fra distriktet, banksjef i Nedenes Sparebank Gjerulf Fløistad, stortingsmann Torjus Værland, skogeier Aslak Kateraas og bonde Halvor Olstad. Svendsen var også med i styret.

Redaktør under det nye regimet ble Jens Vevstad, forretningsfører ble Aadne Eikeland, innflyttet fra Haugesund. Vevstad satt som redaktør til 1928, da Magne Torsvik overtok. Økonomien som var skral - presset som avisen var av konkurransen med Vestlandske Tidende - tok seg noe opp, men stadige konflikter i trykkeriet og misnøye med redaksjonen gjorde at styret etter hvert gikk lei.

I 1936 overtok så høyesterettsadvokat Christian Stray, disponent Alv Kristiansen og den nye redaktør Robert Knudsen aksjene i AS Agderposten. Stray - som da satt på Stortinget for Venstre - ble etterhvert eneeier av avisen. Etter krigen var Sigurd Svendsen redaktør, han ble avløst av Einar Gauslaa som preget avisen i 32 år - noen av dem sammen med nyhetsredaktør Bjarne Aagaard Strøm - frem til han ble pensjonert i 1978. Gudleiv Breidvik var trykkerisjef, mens Esther Axelsen styrte økonomien i en årrekke som disponent. Gauslaa ble avløst av Thor Bjørn Seland, som i en del år delte ansvaret med Jens Petter Christensen. Stein Gauslaa, sønn av Einar, overtok etter Seland i 1996 og var avisens ansvarlige redaktør til høsten 2009.

Da Chr. Stray omkom i en trafikkulykke i 1981, overtok hans datter, juristen Anne Lise Sijthoff Stray, aksjene i avisselskapet og vervet som styreleder. I 1997 overførte hun igjen aksjene til sine barn og barnebarn, men forsatte til 2003, da hennes sønn Willem Sijthoff overtok som styreleder.

Fra www.agderposten.no

Agderpostens Ugeudgave kom ut  årene 1889-1891.

 

 
Tilbake