Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal


Aviser og tidsskrifter:  Agder Folkeblad

Agder Folkeblad ble utgitt som dagsavis i årene 1937-1939, med undertittelen Dagblad for Aust Agder fylke.  Utgiver var Bondepartiet i Aust-Agder og redaktør Arne Pauss Pausett.

Avisen ble trykket i AS Arendals Bogtrykkeri.

 
Tilbake