Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Bokhandlere - P.M.  Danielsen


Annonse fra A. Jensen:  Større Forretninger i Arendal 1906.

Baksideetikett 1904

Fra Almanakken for 1912.  Annonser på alle omslagssider for musikkinstrumenter,
grammofoner og plater.

Baksideetikett 1914

Fortegnelse over bøker som brukes ved Arendals offentlige skole 1930-31. 4 s.

Tilbake