IN MEMORIAM

 

 

MARIUS BODIN LARSEN
    
1972 - 2006


 


EROS, MYSTIKK OG EVENTYR


Maleren, tegneren og forfatteren
Louis Moe var en av Nordens mest betydelige tegnere og bokillustratører
i tiden før og rundt første verdenskrig. 


LOUIS MOE OG HANS KUNST

BØKER, BOKTRYKKERE OG BOKHANDLERE I ARENDAL

Litt om Arendals bokhistorie finner du her.MANNEN FRA OLJEBERGET

"
Jesus-bilder", flerfargede trykk med religiøse
eller andre folkelige motiver, prydet stue og kammers hos våre besteforeldre. 


MANNEN FRA OLJEBERGETRASMUS FRANKENAU

Her finner du materiale om medisineren og forfatteren
Rasmus Frankenau (1767-1814)

 

KONSULATVESENETS HISTORIE I ARENDAL
les mer her

                                                         Webmaster: Terje Bodin Larsen