IN MEMORIAM

 

 

MARIUS BODIN LARSEN
    
1972 - 2006


 


EROS, MYSTIKK OG EVENTYR


Maleren, tegneren og forfatteren
Louis Moe var en av Nordens mest betydelige tegnere og bokillustratører
i tiden før og rundt første verdenskrig. 


LOUIS MOE OG HANS KUNST

BØKER, BOKTRYKKERE OG BOKHANDLERE I ARENDAL

Litt om Arendals bokhistorie finner du her.



MANNEN FRA OLJEBERGET

"
Jesus-bilder", flerfargede trykk med religiøse
eller andre folkelige motiver, prydet stue og kammers hos våre besteforeldre. 


MANNEN FRA OLJEBERGET



RASMUS FRANKENAU

Her finner du materiale om medisineren og forfatteren
Rasmus Frankenau (1767-1814)

 

KONSULATVESENETS HISTORIE I ARENDAL
les mer her

                                                         Webmaster: Terje Bodin Larsen